Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,501

 Xây dựng mô hình nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Hồ Công Duyên- Bùi Minh Cảnh
Nơi đăng: Tuyển tập công trình- Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng; Số: Tập 1-2015;Từ->đến trang: 387-396;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ăn mòn là nguyên nhân hàng đầu gây phá hoại các công trình bê tông cốt thép, đặc biệt là các công trình ven biển. Quá trình ăn mòn tạo ra các sản phẩm ăn mòn có thể tích lớn hơn thể tích cốt thép bị ăn mòn, gây ra áp lực lên vùng bê tông xung quanh cốt thép dẫn đến nứt lớp bê tông bảo vệ. Nứt là một trong các chỉ dấu quan trọng để đánh giá tuổi thọ công trình, cũng như thời điểm cần bảo dưỡng, sữa chữa kết cấu bê tông cốt thép bị phá hoại do ăn mòn.Vấn đề nứt do ăn mòn hiện đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, và đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng mô hình dự đoán thời điểm nứt do ăn mòn cũng như các thí nghiệm về quá trình ăn mòn trong kết câu bê tông cốt. Tuy nhiên, các mô hình hiện có tồn tại những điểm còn hạn chế và cần được cải tiến để đưa ra mô hình đáng tin cậy hơn trong việc đánh giá nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn.
ABSTRACT
Corrosion is the leading cause for destruction of reinforced concrete structures, especially in the coastal environment. The corrosion products have larger volume than original corroded rebar, causing pressure on the surrounding areas of concrete that leads to cracking of concrete protective layer. Cracking is one of the important indicators to evaluate the service life of construction works, as well as the time for maintenance, repair of reinforced concrete structures destroyed by corrosion. Corrosion-induced cracking problem is attracting more attention from the researchers, and there have been many research projects on the construction of predictive models for cracking innitiation time as well as the experiments on the process of corrosion in RC structures. However, the existing models exist some limitations and should be improved to provide more reliable model for evaluating cracks in reinforced concrete structure due to corrosion.
[ 2016\2016m05d031_10_6_22Xay_dung_mo_hinh_nut_trong_KC_BTCT_do_an_mon_final.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn