Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính- Mai Thị Minh Tâm
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững; Số: ATCESD lần thứ 2- 2016;Từ->đến trang: 15-19;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Dầm bê tông ứng lực trước căng sau là một trong những giải pháp kết cấu được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng có nhịp thay đổi. Dầm liên tục có tiết diện không đổi sẽ không hợp lý về khả năng chịu lực và kinh tế khi nhịp dầm có kích thước thay đổi lớn. Vấn đề đặt ra là cần phải thay đổi tiết diện dầm phù hợp với khẩu độ của dầm có nhịp thay đổi. Do vậy, đối với các kỹ sư thiết kế công trình cần lựa chọn hình dáng, kích thước hệ kết cấu trong đó có hệ thống dầm, ngoài việc thỏa mãn yêu cầu công năng của kiến trúc còn phải hợp lý về giải pháp kết cấu trong thực tế thiết kế. Bên cạnh đó giải pháp bố trí quỹ đạo cáp cho dầm liên tục bê tông ứng lực trước có tiết diện thay đổi cũng cần đặc biệt lưu ý để đạt hiệu quả sử dụng kết cấu. Bài báo này trình bày giải pháp giúp cho người thiết kế có thể đánh giá và điều chỉnh quỹ đạo cáp nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của momen thứ cấp đến khả năng làm việc và ổn định của kết cấu, mang lại hiệu quả sử dụng cao cho kết cấu.
ABSTRACT
Post-tensioned concrete beam is one of the popular structural solutions for construction works. For continuous beam with span dimensions varying significantly, invariable cross section shows unreasonable bearing capacity and construction cost. This raises the question to change the beam cross section accordingly to beam span's changes. Therefore, structural design engineer should choose reasonable shapes, sizes of structural systems including beams in order to satisfy not only requirements of architecture functions and also reasonable structural solutions in actual. Besides that, solutions for cable profiles inside post-tensioned beams with variable cross sections need to be considered thoroughly to achieve structural effect. This paper presents the solutions that allow designers to evaluate and adjust cable profile to minimize effects of secondary moment to performance ability and stability of structure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn