Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,181

 Giải pháp liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS. TS. Trương Hoài Chính, KS. Phạm Xuân Hiệu, KS. Trương Quang Hải
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. ATCESD Lần thứ 2- 2016; Số: aaaa;Từ->đến trang: 6-9;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ kết cấu khung sử dụng cột ống thép nhồi bêtông (cột CFST) là giải pháp kết cấu mới cho kết cấu nhà cao tầng vì những ưu điểm vượt trội của cột CFST so với cột bêtông truyền thống về khả năng chịu lực cũng như thi công.Với những nhà có nhịp khung lớn mà kết cấu sàn phẳng không đáp ứng được độ cứng ngang cho công trình thì giải pháp sàn có dầm bẹt được xem là hiệu quả.Tuy nhiên, để kết hợp hai loại kết cấu này cần phải giải quyết liên kết giữa chúng. Bài báo này đề xuất giải pháp cấu tạo và quy trình tính toán cho liên kết giữa cột CFST với dầm bẹt BTCT.Thí nghiệm đã được tiến hành để đánh giá tính hiệu quả và độ tin cậy của liên kết đề xuất.
ABSTRACT
Frame structural system using concrete filled steel tube column (CFST column) is a new structural solution for high-rise buildings as CFST column has many outstanding advantages in comparison with traditional reinforced concrete column. For buildings framewith large span, flat slab structures don’t provide enoughhorizontal stiffness. Thus, the slab with band beams is considered to be analternative effective solution. However, to combineCFST column and band beam, the connection between them should be studied. This paper proposed a configuration solution and calculation procedure for the connection between CFST columns and reinforced concrete band beam. The experimental was also conducted to evaluate the effectiveness and reliability of the proposed connection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn