Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,196

 Nghiên cứu giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trương Quang Hải và Phạm Xuân Hiệu
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng; Số: 2016;Từ->đến trang: 455-462;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, các dự án nhà cao tầng tại các đô thị lớn tại Việt Nam ngày càng nhiều đặt ra nhu cầu cấp thiết tìm kiếm các giải pháp kết cấu chịu lực hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế. Một trong những xu hướng kết cấu mới là sự kết hợp giữa cột ống thép nhồi bê tông (CFST- Concrete Filled Steel Tube) và sàn phẳng bê tông cốt thép (BTCT) do: (1) cột ống thép nhồi bê tông với những ưu thế vượt trội như cường độ cao, độ cứng, độ dẻo, khả năng phân tán năng lượng lớn,… hứa hẹn sẽ thay thế cho cột bê tông cốt thép thường trong xây dựng nhà cao tầng; (2) thêm vào đấy việc sử dụng hệ sàn phẳng bê tông cốt thép sẽ làm giảm chiều cao nhà và đẩy nhanh việc thi công xây dựng. Tuy nhiên, để ứng dụng rộng rãi hệ kết cấu này trong thực tế cần phải nghiên cứu các giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết giữa cột CFST và sàn BTCT. Bài báo này sẽ phân tích các mặt tồn tại của các nghiên cứu hiện có, đề xuất giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết mới khắc phục các tồn tại, đảm bảo yêu cầu về mặt kĩ thuật và phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.
ABSTRACT
Currently, high-rise projects in big cities in Vietnam are rising an urgent need to find ecconomically and technically efficient structural solutions. One of the new structural trends is the combination of Concrete Filled Steel Tube (CFST) column and reinforced concrete flat slab due to: (1) with such superior advantages as high strength, stiffness, flexibility, high energy dissipation, etc., promise to replace conventional reinforced concrete columns in tall buildings; (2) in addition, the use of reinforced concrete flat slab systemsreduces the height of the house and accelerates the construction. However, for the widespread use of this structure, it is necessary to study the calculation and structural solutions for connections between CFST column and the reinforced concrete slab. This paper will analyze the existing studies, propose new calculation and structural solutions for the connection to overcome existing problems, and to ensure technical requirements and in accordance with conditions of usein Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn