Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,531

 Kỹ thuật đo chuyển vị kết cấu bê tông sử dụng camera
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính
Nơi đăng: Tạp chí KHCN- ĐHĐN; Số: Số 5 - 2017;Từ->đến trang: 12-17;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ xử lý ảnh, việc phân tích ảnh để xác định biến dạng, chuyển vị sẽ thay thế cho việc sử dụng các loại cảm biến đo biến dạng như LVDT, strain gauge. Bằng việc chụp hình mẫu, hình dạng và bề mặt ban đầu của mẫu cùng với những hình ảnh của mẫu trong suốt quá trình thí nghiệm sẽ được lưu lại bằng hình ảnh để phân tích. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại máy ảnh kĩ thuật số có độ phân giải cao cùng với công nghệ xử lý ảnh ngày càng hoàn thiện thì việc kết hợp giữa thiết bị thu ảnh và công cụ phân tích ảnh để tạo ra thiết bị đo biến dạng chuyển vị và biến dạng là cần thiết vì thiết bị này cho phép quan trắc biến dạng trên bề mặt kết cấu trên một diện tích rộng, cho phép trích xuất kết quả của một vùng bất kì trên miền đo đạc, đồng thời thiết bị này dễ dàng lắp đặt, sử dụng và giá thành thấp. Bài viết này giới thiệu kĩ thuật phân tích ảnh dùng để đo biến dạng kết cấu bằng chương trình MATLB và sử dụng để đo chuyển vị của thí nghiệm dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ. Kết quả được kiểm tra với chuyển vị thu được trên đồng hồ đo.
ABSTRACT
Today, with the rapid development of image processing technology, image analysis to identify deformation and displacement will replace the use of LVDT, strain gauges,…. By taking the photos of samples, the initial shape and surface of the sample during the experiment will be saved by image for analysis. There are currently many types of high resolution digital cameras and improved image processing technology. The combination of image capture equipment and image analysis tools to create equipment for measurement of displacement and deformation is necessary for the below reasons; (1) allows the observation of deformation on the structural surface over a wide area, (2) allows the extraction of the results of any region of the measuring domain simultaneously, (3) easy for installation, use and low cost. This article introduces the image analysis technique used to measure structural displacement by MATLAB program. The device is used to measure the displacements of reinforced concrete deep beam with opening.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn