Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,480

 Mô phỏng liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép bằng Abaqus
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính, ThS.Trương Quang Hải, KS.Tạ Quang Tài
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 5- 2017;Từ->đến trang: 180-182;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các công trình nhà cao tầng, kết cấu cột ống thép nhồi bê tông (CFST) ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi những ưu điểm vượt trội so với cột bê tông cốt thép (BTCT) truyền thống. Sự kết hợp giữa cột CFST với dầm BTCT hay sàn phẳng BTCT sẽ tạo ra các hệ kết cấu có tính ứng dụng cao cho nhà cao tầng. Trong trường hợp nhà có nhịp khung lớn mà kết cấu sàn phẳng không đáp ứng được độ cứng ngang cho công trình thì giải pháp sàn có dầm bẹt được xem là hiệu quả (tăng độ cứng ngang và hạn chế tăng chiều cao tầng so với dầm cao). Tuy nhiên, việc liên kết giữa cột CFST với dầm BTCT khá phức tạp, các nghiên cứu về liên kết mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất liên kết và tiến hành thí nghiệm đánh giá độ tin cậy của liên kết, rất ít các nghiên cứu mô phỏng kiểu liên kết này. Bài báo này trình bày mô phỏng liên kết giữa cột CFST với dầm BTCT sử dụng phần mềm ABAQUS. Kết quả mô phỏng được so sánh với kết quả thí nghiệm để xác thực độ tin cậy của việc mô phỏng liên kết sử dụng ABAQUS. Kết quả của bài báo có thể sử dụng để nghiên cứu, thiết kế kết cấu CFST kết hợp với dầm bẹt BTCT.
ABSTRACT
In the high rise buildings, concrete filled steel tube (CFST) column structure are widely used due to its advantages in comparison with the traditional RC column. Therefore, the combination of CFST column with RC beam or RC plate slab will create highly applicational structural systems for high rise buildings. In cases where the buildings have large frame spans but the plate slab structure does not provide enough horizontal stiffness for the building, the band beam solution is considered effective (increasing the horizontal stiffness and reducing the height of story compared to the normal beam). However, the connection between the CFST column and the RC beams is quite complex and the current researches only propose connection solution and carry out the test. This paper presents the simulation of CFST column and RC beam connecction using ABAQUS software. The simulation results are compared with the results of the experiment to verify the accuracy of the simulation results using ABAQUS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn