Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,220

 Liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép- giải pháp liên kết và nghiên cứu thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực; Trương Hoài Chính
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 5- 2017;Từ->đến trang: 164-167;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cột ống thép nhồi bê tông (CFST) với những ưu điểm vượt trội so với cột bê tông cốt thép (BTCT) về phương diện kĩ thuật và thi công sẽ là tiềm năng lớn để thay thế cho cột BTCT truyền thống. Lúc đó, sự kết hợp giữa cột CFST- sàn phẳng BTCT hay cột CFST-dầm BTCT sẽ tạo ra các hệ kết cấu có tính ứng dụng cao cho kết cấu nhà cao tầng. Trong trường hợp nhà có nhịp khung lớn mà kết cấu sàn phẳng không đáp ứng được độ cứng ngang cho công trình thì giải pháp sàn có dầm bẹt được xem là hiệu quả (tăng độ cứng ngang và đảm bảo không gian sử dụng).Tuy nhiên, khó khăn gặp phải khi kết hợp hai loại kết cầu này là phải giải quyết liên kết giữa chúng. Bài báo này tiến hành phân tích để đề xuất giải pháp cấu tạo và tính toán cho liên kết. Hai mẫu thí nghiệm với kích thước thật được khảo sát để xác minh hiệu quả của liên kết đề xuất.
ABSTRACT
Concrete filled steel tube column has many technological and constructionaladvantagesin comparison with tranditional reinforced concrete column and will be great potential to replace traditional reinforced concrete column. The combination of CFST column with reinforced concrete flat slab or CFST columns with reinforced concrete band beams will create the structural system with high applicability for high-rise structures. In cases that frame spans are large andflatslab structure does not provide enough horizontal stiffness, the solution with band beams is considered effective (increase horizontal stiffness and ensure usable space). However, difficulty to combine these two structures is to resolve the connection. This paper analyzes and proposesa new solution for connection. Two modelswith real sizes aretested to verify the effectiveness of the proposed connection.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn