Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng một công thức để tính toán công suất tín hiệu đèn giao tại khu vực đô thị của Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ - Trương Hoài Chính
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo Quốc tế Runsud 2010; Số: 23-25, Mars 2010;Từ->đến trang: 32-39;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu một phương pháp tính công suất của tín hiệu đèn giao trong tình trạng giao thông đô thị với nhiều loại xe hai bánh tại Việt Nam. Các phương pháp thực nghiệm trong sử dụng để trực tiếp thu thập các lưu lượng truy cập vào chân phương pháp tiếp cận bão hòa gần bão hòa, sau đó dữ liệu được xử lý bằng thống kê. Với phần mềm TRAFFIC BRAIN, các luồng giao thông được mô phỏng trên nút giao thông tỷ lệ của những chiếc xe trong dòng chảy giao thông.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper introduces a method of calculating the capacity of signalized intersection in condition of urban traffic with many two-wheeled vehicles in Vietnam. The experimental method in used to directly collect the traffic on the leg approaches saturated and near saturated, then the data is processed by statistics. With the sofware TRAFFIC BRAIN, the traffic flows is simulated on intersections and the ratio of cars in the traffic flow.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn