Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,112

  Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cốt thép trong công trình bê tông cốt thép tại cầu cảng Liên Chiểu- Đà Nẵng bằng phương pháp anode hy sinh theo kiểu chôn lấp (Galvashield embedded Galvanic Anode)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính - Huỳnh Quyền
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 4(53)/2012;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, chống ăn mòn và bảo vệ vật liệu bằng phương pháp anode hy sinh đã có một bước tiến mới với sự ra đời của anode hy sinh dạng chôn lấp (Galvashield® XP Embedded Galvanic Anode). Với đặc điểm đơn giản trong công tác chế tạo, lắp đặt và tiện lợi, Anode hy sinh kiểu chôn lấp được sử dụng chống ăn mòn một cách hiệu quả cho những trường hợp ăn mòn cục bộ của cốt thép trong bê tông cốt thép (BTCT) hoặc ứng dụng trong công tác sửa chữa các công trình BTCT bị nhiễm ion Cl- mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu lắp đặt thử nghiệm hệ thống bảo vệ bằng phương pháp Anode hy sinh theo kiểu chôn lấp tại cầu cảng Liên Chiểu- Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điện thế đo được của hệ thống bảo vệ dao động từ -745- đến -1020 mV theo phương pháp đo bằng điện cứ Ag/AgCl. Dựa vào tiêu chuẩn EN 12696 ( 3/2000) cho thấy hệ thống thiết bị bảo vệ bằng anode hy sinh theo kiểu chôn lấp lắp đặt hoạt động tốt và cốt thép của trụ bê tông được bảo vệ. Hệ thống bảo vệ anode hy sinh theo kiểu chôn lấp cần được có những nghiên cứu sâu để có thể ứng dụng phổ biến vào việc sửa chữa, tu tạo các công trình BTCT vùng biển Việt Nam.
ABSTRACT
In recent years, the corrosion protection of materials by anode sacrificial method has been advanced by application of Galvanic Anode Galvashield ® XP Embedded. With its simple characteristics in manufacture and application, Galvanic Anode Galvashield XP Embedded is usually used as a effective protection for local corrosion of steel reinforced concrete (RC) or repair works of reinforced concrete which has high chloride ion contamination. In this study, we have investigated into an experimental research of installation protection systems by Galvanic Anode Galvashield XP Embedded. Our research has been conducted at Lien Chieu Port- Da nang City. Research results show that with electrical measure methods of Ag/AgCl standard electrode, the voltage of the system protection ranges from -745 to - 1020 mV, and based on standard EN 12696 (3/2000), the system protection functions well and steel of reinforced concrete is protected. Galvanic Anode Galvashield XP Embedded should be constantly studied for a wide application to coastal RC constructions in VietNam.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn