Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,458

 Hiệu quả kinh tế khi thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo các tiêu chuẩn ACI- Mỹ và BS- Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 3(64).;Từ->đến trang: ;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, khi thiết kế kết cấu sàn phẳng ứng lực trước, các kỹ sư thường sử dụng tiêu chuẩn thiết kế của các nước như ACI (Mỹ), BS (Anh) do tính đơn giản, dễ sử dụng. Với kết cấu bê tông ƯLT, mối quan hệ giữa nội lực và thép ƯLT là quan hệ qua lại, do vậy, việc phân tích, tính toán luôn phải tiến hành theo các vòng lặp để tìm ra giải pháp hợp lý đảm bảo độ tin cậy và tính kinh tế của hệ kết cấu.
Việc tính toán kết cấu sàn phẳng ứng lực trước (ƯLT) theo các tiêu chuẩn khác nhau sẽ cho những kết quả nhất định, tuy nhiên việc áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn khi tính toán, cụ thể việc sử dụng hợp lý giá trị của tải trọng cân bằng trong thiết kế tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn Mỹ ACI và tiêu chuẩn Anh BS, sẽ giúp cho người thiết kế có cơ sở để so sánh, đánh giá được hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vật liệu (số lượng cáp ứng lực trước)
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Currently, in the design of the structures of post-tensioned concrete flat slabs, engineers often use the standard design of ACI318 (USA), BS8110 (UK) because of its simplicity and ease of use. With post-tensioned concrete structures, the relationship between internal forces and post-tensioned cables is reciprocal; therefore, analyses, calculations must always be carried out in the loop to find a reasonable solution to ensuring the reliability and economy of the structural system.
The calculation of building structures in general and structural post-tensioned concrete flat slabs in particular by the different standards will produce certain results, but the application of the provisions in the standard in calculations, especially the use of reasonable value of load balancing in the design of post-tensioned concrete flat slabs in accordance with American standard – ACI318 and British – BS8110 will help designers to have bases for comparison and evaluation of economic efficiency in the use of materials (number of post-tensioned cables)
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn