Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,980

  Phân tích đề xuất giải pháp thiết kế kết cấu và thi công cho công trình nhà nhiều tầng trong các khu đất có diện tích hạn chế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Viết Thành
Nơi đăng: Tạp chí KHCN - ĐHĐN; Số: 5(66);Từ->đến trang: 76-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công tác quy hoạch, chỉnh trang các khu đất dân dụng trong các đô thị của Việt Nam nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng, luôn gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, việc này ảnh hưởng lớn đến giải pháp kết cấu, đặc biệt khi triển khai thi công xây dựng công trình. Nội dung chính của bài báo giới thiệu đề xuất một số giải pháp đã sử dụng hiệu quả trong thực tế nhằm khắc phục những bất cập và khó khăn cho các công trình xây dựng trên những khu đất có diện tích hạn chế tại thành phố Đà Nẵng và các đô thị của Việt Nam. Các giải pháp đề xuất, giải quyết khá toàn diện các vấn đề về giải pháp kết cấu và thi công công trình từ phần móng tới phần thân, bao gồm: (1) sử dụng giải pháp sàn bê tông ứng lực trước căng sau để tạo không gian linh hoạt trong công trình; (2) sử dụng cọc khoan nhồi đường kính nhỏ cho phần móng công trình và (3) sử dụng biện pháp hạ giếng chìm có cải tiến để thi công đài cọc.
ABSTRACT
In planning and refurbishment of residential land in urban areas of Vietnam in general and in particular the city of Da Nang, always face many complex issues, which affect the structural solution, especially when implemented construction works. The main content of the article introduces some proposed solutions effectively used in practice in order to overcome the shortcomings and difficulties for the construction work on the limit land area of ​​the Da Nang city and urban areas of Vietnam. The proposed solution, a comprehensive resolution of problems and solutions structural construction from the foundation to the body, including: (1) using post-tensioned concrete floor solutions to create flexible space in building, (2) using micro bore pile for foundation of this building and (3) using innovative lowering of caissons method to construct pilework.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn