Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,446

 Nghiên cứu tận dụng phế phẩm từ tre tự nhiên để chế tạo các tấm trần, tường trang trí công trình kiến trúc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính*; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 6;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tre từ lâu đã được coi là biểu tượng của Việt nam, gắn bó với người Việt Nam qua những thăng trầm của lịch sử. Ngày xưa, tre được sử dụng để tạo ra phần lớn các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, ngày nay với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, có nhiều các loại vật liệu mới nhưng vật liệu từ tre đang đóng góp nhiều giá trị mới thể hiện vẻ đẹp độc đáo mang lại các ưu điểm như nhiều hoa văn, màu sắc tự nhiên và giữ được độ sáng trong nhiều năm, chịu nhiệt độ cao và hạn chế khả năng bén lửa, là vật liệu thay thế cho gỗ tự nhiên và nhiều loại vật liệu nhân tạo khác. Vật liệu tre đã được chế biến thành nhiều loại sản phẩm trang trí nội thất như: sàn tre, trần tre, đồ nội thất bằng tre, các tấm ván tường bằng tre. Vấn đề đặt ra trong bài báo này là tận dụng các phế phẩm tử tre như: dăm tre, bột tre để chế tạo thành các tấm trần, tường dùng để trang trí nội thất các công trình xây dựng.
ABSTRACT
Bamboo has long been considered a symbol of Vietnam and sticking with Vietnamese through the ups and downs of history. In ancient times, bamboo was used to create the main living things in the family. Now, although it has many new materials but the materials from bamboo still show a unique beauty with many advantages such as many patterns, natural colors and brightness remain in many years, high temperature resistance and limiting catching fire, an alternative material for timber and other artificial materials. Bamboo material has been used for decoration products such as bamboo flooring, ceiling, furniture and wall planks. The solution raised in this paper is recycling bamboo waste such as: bamboo chips, bamboo powder to make ceiling, wall board for interior decoration.abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn