Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,319

 Nghiên cứu sử dụng vật liệu tre để sản xuất các tấm Panen trần, tường trang trí sử dụng trong đời sống và công nghiệp
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính; Thành viên:  Trần Đức Quang; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng
marriage affairs open i want an affair
Số: Đ2013- 02-49 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật


cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn