Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,119

 Nghiên cứu sự ăn mòn các công trình bêtông và bêtông cốt thép ở vùng biển miền Trung Việt Nam và đề xuất phương án bảo vệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T2005-02-30 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu các cơ chế ăn mòn bê tông cốt thép trên các công trình xây dựng vùng ven biển, từ đó đề xuất giải pháp khi thiết kế, thi công.
Dùng để khảo sát, đánh giá các công trình cầu cảng tại Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn