Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,420

 Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phòng, chống.
marriage affairs open i want an affair
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2-1 TMĐCTC-CN ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu quan trắc, đo đạc, đánh giá mức độ ăn mòn các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp phòng chống
Nghiên cứu ăn mòn trên các công trình cầu cảng biển của thành phố Đà Nẵng.
Lắp đặt các thiết bị chống ăn mòn trên các công trình cầu cảng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn