Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,200

 Nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu tre hỗn hợp ứng dụng trong xây dựng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính; Thành viên:  
Số: T2008-02-30 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu khả năng chịu lực của tre thường và tre có đan lưới thép áp dụng vào trong công tác thi công xây dựng công trình
Dùng làm cốp pha trong công tác thi công sàn, dầm các công trình xây dựng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn