Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,992

 Thiết lập phần mềm tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính; Thành viên:  
Số: B2009-TDA01-01-TRIG ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xây dựng phần mềm tính toán độ cứng (có điều chỉnh độ cứng) tự động kết nối với phần mềm SAP2000 để tính toán sàn phẳng BT ƯLT theo TCXDVN 356:2005
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Phần mềm dùng để tính toán kết cấu sàn phẳng ƯLT theo TCXDVN 356:2005
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn