Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,095,186

 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo trực tiếp hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu rắn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Phạm Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số: 115;Từ->đến trang: 98-102;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ số dẫn nhiệt là một trong những tính chất quan trọng của vật liệu, đây là thông số không thể thiếu trong tính toán thiết kế, vận hành cũng như an toàn của các thiết bị nhiệt nói chung và các thiết bị phản ứng hóa học nói riêng. Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả muốn trình bày một hệ thống đối xứng (sandwich) được thiết kế nhằm mục đích đo trực tiếp hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu rắn. Ưu điểm chính của hệ thống đối xứng là hạn chế được sự mất mát nhiệt ra môi trường bên ngoài do đó nâng cao được độ chính xác của phép đo. Ngoài ra hệ thống được thiết kế cũng cho phép kiểm tra sự mất mát nhiệt nhờ vào việc so sánh lượng nhiệt trao đổi tại nguồn nóng và nguồn lạnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã thiết kế có thể sử dụng để đo hệ số dẫn nhiệt của các vật liệu có độ dẫn nhiệt tốt với độ chính xác cao (lớn hơn 90%).
ABSTRACT
Thermal conductivity coefficient is one of the important properties of materials, it is also a indispensable parameters in the design, operation and safety of the thermal equipment in general and reactor in particular. In this paper, we present a sandwich system which has been designed in order to measure directly the thermal conductivity coefficient of solid materials. The main advantage of this system is limited by the loss of heat to the external environment thus improving the accuracy of measurements. Besides, the system was designed also to allow inspection of heat loss due to the comparison the heat flows exchanger in the hot and cold sources. Experimental results show that the system was designed can be used to measure the thermal conductivity coefficient of the material which has a high thermal conductivity with high accuracy (greater than 90%).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn