Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='truonghuutri' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,638,148

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất.. Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm, Dương Thế Hy, Dương Viết Cương, Phạm Hữu Cường. Mã số: 104.05-2017.336. Năm: 2021. (Sep 10 2018 4:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng phương pháp cơ học trong chế tạo vật liệu graphene đa lớp (FLG: Few Layer Graphene). Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Mã số: T2016-02-26. Năm: 2016. (Dec 27 2016 2:33PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CARBON NANO ỐNG BIẾN TÍNH BẰNG NITƠ (N-CNTs). Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm. Mã số: Đ2013-02-72. Năm: 2013. (Jan 9 2014 10:18PM)
[4] Đề tài Khác: Tối ưu hóa quá trình tổng hợp graphen và FLG (Few Layer Graphene) cũng như xác định các đặc tính của chúng. Chủ nhiệm: Dominique Begin. Thành viên: Cuong Pham Huu, Izabela Janowska, Tri Truong Huu, Fabrice Vigneron.. Mã số: xxx. Năm: 2012. (Jan 9 2014 10:16PM)
[5] Đề tài Khác: Nghiên cứu phát triển chất xúc tác trên chất mang Silicon Carbide dạng beta sử dụng cho phản ứng Fischer-Tropsch. Chủ nhiệm: Phạm Hữu Cường. Thành viên: David Edouard, Maxime Lacroix, Lamia Dreibine, Tri Truong Huu, Benoît de Tymowsky. Mã số: xxx. Năm: 2011. (Jan 9 2014 10:10PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến tính dầu thực vật bằng alcool (transesterification) để sử dụng làm nhiên liệu diesel (bio-diesel), giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng sản phẩm phụ có giá trị cao. Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: Nguyễn Thanh Sơn; Trương Hữu Trì. Mã số: B2002-15-14. Năm: 2005. (Feb 22 2012 4:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn