Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,183,077

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công Nghệ Lọc Dầu - 2
Ngành: Hoá học
 2018 Đại Học  Trường Đại hoc Bách khoa
[2]Cở Sở Thiết kế nhà máy Dầu Khí
Ngành: Hoá học
 2017 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Năng lượng và nhiên liệu tái tạo
Ngành: Hoá học
 2017 Cao học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Động cơ và ô nhiễm môi trường
Ngành: Hoá học
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[5]Vật liệu nano
Ngành: Hoá học
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại hoc Đà nẵng
[6]Xúc tác công nghiệp
Ngành: Hoá học
 2003 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[7]Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm
Ngành: Hoá học
 2001 Đại Học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại Học Bách Khoa-Dại Học Đà Nẵng
[8]Hóa Học Dầu Mỏ và Khí
Ngành: Hoá học
 2000 Đại Học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại Học Bách Khoa-Dại Học Đà Nẵng
[9]Truyền Nhiệt Trong Công Nghệ Hóa Học
Ngành: Hoá học
 1999 Đại Học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa-Đại Học Đà Năng
[10]Dầu nhờn, Mỡ và phụ gia
Ngành: Hoá học
 1999 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn