Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,652

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Hữu Linh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu của carbon nano sợi được định hình trên đệm carbon

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[2]Trần Nguyên Ngọc
Đề tài:

Nghiên cứu tổng hợp carbon nano sợi trên chất mang có cấu trúc

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2018

 2019

[3]Vương Ngọc Trai
Đề tài: Nghiên cứu sự hình thành NH4Cl tại các thiết bị ở phân xưởng CCR nhà máy lọc dầu dung quất: Tác hại và giải pháp khắc phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[4]Trương Thị Thu Hà
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa trị số octane và áp suất hơi bão hòa trong xăng khoáng nhằm pha trộn với ethanol tạo sản phẩm xăng sinh học

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng

 2019

 2019

[5]Bùi Thị Lập
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng nước thay thế H2 trong tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Nguyễn Thị Thanh Min
Đề tài: Tổng hợp Cacbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) trong điều kiện việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn