Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,095,175

 Nghiên cứu đo và tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu silicon carbide dạng beta được tạo hình ở dạng cấu trúc tổ ong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Daniel Schweich
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa Khoa hoc Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 98;Từ->đến trang: 86-92;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu rắn được tạo hình dưới dạng cấu trúc tổ ong ngày càng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng nhờ vào tính ưu việt của nó. Trong thập niên vừa qua dạng cấu trúc này được nghiên cứu sử dụng làm chất mang trong nhiều phản ứng hóa học nhằm khắc phục một số hạn chế của các dạng chất mang truyền thống (hạt, bi, ép đùn). Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả trình bày kết quả về đo và tính toán hệ số dẫn nhiệt hiệu dụng của mẫu được sản xuất từ silicon carbide dạng beta và được tạo hình ở dạng cấu trúc tổ ong. Từ kết quả thu được, nhóm tác giả đã sử dụng các mô hình tính toán để mô phỏng nhằm tìm ra hệ số dẫn nhiệt riêng của loại vật liệu này.
ABSTRACT
Solid foams have been received great attention due to their novel properties. In the last decade, solid foams were used as a catalyst support for many chemical reactions in order to overcome some shortcoming of the conventional support (bead, sphere, extruded). In this paper, the measurement and calculation of the effective thermal conductivity of the solid beta silicon carbide foams is performed. The as-obtained data were used for the calculation models published in literature to simulate in order to find the intrinsic thermal conductivity of this material.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn