Trịnh Trung Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25502 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Trung Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/01/1978
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức hành chính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ mạng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: CN Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3840715; Mobile: 0905188171
Email: tthai@ac.udn.vn; trunghaidn@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ trực tuyến tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Trung Hải. Thành viên: PGS.TS. Tăng Tấn Chiến, CVC. Nguyễn Thanh Hà, CV. Đinh Quang Trung. Mã số: B2011.03. Năm: 2011. (May 4 2013 4:48PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và phổ biến thông tin khoa học Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Thu Nga. Thành viên: Trịnh Trung Hải. Mã số: B2006.15. Năm: 2006. (May 4 2013 4:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Tác giả: Trịnh Trung Hải. TẠP CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT-ĐHĐN CITA 2016. Số: ISSN.03.16. Trang: 01-07. Năm 2016. (Feb 1 2020 10:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn