Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đề xuất giải pháp xả lũ hợp lý hệ thống hồ chứa thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỳ yếu hội nghị thường niên Trường Đại học Thủy lợi 2014; Số: 1-2014;Từ->đến trang: 30-33;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn