Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,156,770

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải ba Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 (VIFOTEC).

 Khoa học công nghệ

 2021

 1464/QĐ-LHHVN ngày 22/12/2020

 Đoàn Chủ tịch hộ đồng Trung Ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

[2] Bằng khen của Thành phố Đà Nẵng

 Chưa xác định

 2021

 1522- QĐ/UBND ngày 5/5/2021

 Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

[3] Bằng lao động sáng tạo

 Khoa học công nghệ

 2021

 2611/QĐ-TLĐ

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

[4] Bằng khen ban tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam

 Chưa xác định

 2020

 1464/QQĐ-LHHVN

 Đoàn Chủ tịch hội đồng Trung Ương

[5] Giải sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. VIFOTEC

 Kỹ thuật

 2013

 Quyết định số 886/QĐ-LHHVN.

 Liên Hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam

[6] Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ năm 2011, 2012.

 Kỹ thuật

 2013

 02/QĐ-HĐQ ngày 4/9/2013

 Hội đồng Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn