Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. VIFOTEC

 Kỹ thuật

 2013

 Quyết định số 886/QĐ-LHHVN.

 Liên Hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[2] Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ năm 2011, 2012.

 Kỹ thuật

 2013

 02/QĐ-HĐQ ngày 4/9/2013

 Hội đồng Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn