Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thuỷ lực cơ sở, thuỷ lực công trình, cấp thoát nước và trạm bơm, thủy văn.
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên các ngành xây dựng dân dụng, Thuỷ lợi, công trình thuỷ, cầu trường, kinh tế xây dựng, môi trường, cấp thoát nước.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn