Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài Khác: Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 10_2017. Năm: 2018. (Dec 26 2017 6:01PM)
[2] Đề tài Khác: Mô phỏng ngập lụt Quy hoạch khu đô thị ven sông Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 75/2017/HĐTV. Năm: 2018. (Dec 26 2017 6:15PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình cầu, đường giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Hoàng Thanh Hòa. Mã số: 12_2016. Năm: 2018. (Dec 26 2017 5:43PM)
[4] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực thủy văn sông Cu Đê - Khu vực Ghềnh Nam Ô. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: CP5A/2017/HD-TTGDN. Năm: 2018. (Dec 26 2017 5:50PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, TS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Mã số: 11_2015. Năm: 2017. (Dec 26 2017 6:11PM)
[6] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do sóng thần - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:59PM)
[7] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do hạn hán - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:54PM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do Xâm nhập mặn - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:56PM)
[9] Đề tài Khác: Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do lũ lụt - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017. (Dec 26 2017 5:57PM)
[10] Đề tài Khác: Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới. Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Mã số: 61/2017/TV-AL. Năm: 2017. (Dec 26 2017 6:13PM)
[11] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, xâm nhập mặn khi xây dựng hệ thống công trình cống ngăn mặn Cầu Đỏ. Chủ nhiệm: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Mã số: 01-2016. Năm: 2016. (Dec 26 2017 6:35PM)
[12] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu dự báo dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu. Chủ nhiệm: Chủ Nhiệm. Thành viên: Lê Hùng. Mã số: Đ2013-02-63. Năm: 2013. (Sep 23 2014 8:36PM)
[13] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng mô hình thủy văn – thủy lực cho quá trình phát triển quy hoạch đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Thành viên: Trần Văn Quang, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng .... Mã số: ------. Năm: 2013. (Sep 23 2014 9:43PM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Các Kỹ thuật giải hệ phương trình Saint - Venant, thuật toán giải trong phần mềm Mike và Hec-Rac và áp dụng cho bài toán truyền lũ trên sông. . Chủ nhiệm: Tô thuý Nga. Mã số: T2001-02-84. Năm: 2010. (Jan 25 2011 12:55PM)
[15] Đề tài cấp cơ sở: Áp dụng Mô hình toán học tính vận chuyển bùn cát hồ chứa nước thuỷ điện sông Bung 4. Chủ nhiệm: Tô Thuý Nga. Mã số: NCS10-01-01. Năm: 2010. (Jan 25 2011 12:59PM)
[16] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng thuật toán di truyền và quy hoạch động xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa với dòng chảy đến được mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo. Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Văn Thảo. Mã số: SĐH09-02-02-NCS. Năm: 2009. (Aug 17 2012 12:25PM)
[17] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định kích thước trục tiêu sông Thoa nhằm tiêu úng cho vùng trũng ven sông Thoa trong thời vụ sản xuất Nông nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hùng. Thành viên: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Thị Lộc, Keota-Chanthavong. Mã số: B2008-ĐN02-36. Năm: 2009. (Aug 17 2012 12:29PM)
[18] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xâm nhập mặn trên hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chủ nhiệm: Tô thuý Nga. Mã số: T03-15-63. Năm: 2003. (Jan 25 2011 12:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn