Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá ảnh hưởng tác động của đập dâng Vĩnh điện đến xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Tô Thúy Nga*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 480;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố đặc biệt là BĐKH và các hồ chứa thủy điện thượng nguồn vận hành làm cho hiện tượng nhiễm mặn ở hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn trở nên gay gắt. Cấp bách hơn nữa nhiễm mặn trên sông Vĩnh Điện gần đây lên mức cảnh báo, khiến các trạm bơm không thể dùng phục vụ nước tưới cho hơn 2.150 ha nông nghiệp của các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An. Hiện tại để có đủ nước ngọt cho Nông nghiệp, tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho xây dựng đập tạm trên sông Vĩnh Điện tại vị trí trạm bơm Tứ Câu. Phía sông Hàn cũng giống sông Vĩnh Điện đã nhiễm mặn lại càng nặng thêm vì bị giảm một nguồn nước đẩy mặn từ sông Vĩnh Điện. Nghiên cứu này sẽ đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông VGTB khi có đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện và có xét đến sự vận hành của hồ chứa thủy điện làm cơ sở để đưa ra giải pháp giảm thiệt hại do nhiễm mặn gia tăng trong vùng.
ABSTRACT
In recent years, because of many factors, particularly climate change and the operation of hydroelectric reservoirs in the upstream, the salinity intrusion in Vu Gia-Thu Bon (VGTB) downstream has become terrible. Critically, in Vinh Dien (VD) river, it has caused such a big problem that pump station can not provide water for more than 2,150 agricultural ha of Duy Xuyen, Dien Ban districts and Hoi An town. At present, in order to have sufficient water for agriculture, Quang Nam (QN) province has approved of the construction of an embankment and bamboo pole dam on VD river at Tu Cau pumping station. In Danang, the salinity intrusion in Han river is also higher because the water diminishes from VD river. This research assesses the process of salinity intrusion in Vu Gia- Thu Bon rivers with the appearance of Vinh Dien dam in the context of hydroelectric reservoir operation and provides the needed information for Quang Nam province and Danang city to adopt an appropriate measure to decrease the negative effect from salinity intrusion in the areas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn