Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỒ NGẬP LỤT CỦA VÙNG HẠ LƯU SÔNG VU GIA THU BỒN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHI CÓ ĐƯỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – ĐÀ NẴNG, ADB VÀ HÒA PHƯỚC HÒA KHƯƠNG.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Tô Thúy Nga*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 7(128).2018;Từ->đến trang: 52;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phố Đà Nẵng nằm ở hạ lưu hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn nên thường xuyên bị ngập lụt về mùa lũ. Những năm gần đây để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt khắc phục tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, giải quyết các hạn chế của tuyến quốc lộ đã xây dựng nhiều tuyến đường như cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi, Vành Đai và đường Hòa Phước Hòa Khương. Những tuyến đường này chắn ngang dòng chảy làm phân bố lũ thay đổi rõ rệt so với trước đó. Để phục vụ công tác phòng chống lụt bão cần phải xây dựng các bản đồ ngập lụt của thành phố Đà Nẵng với các cấp báo động lũ cho địa hình có sự cập nhật tuyến đường mới này. Các bản đồ được xây dựng từ kết quả mô phỏng của mô hỉnh MIKEFLOOD đã được hiệu chỉnh trong quá khứ và kiểm định bởi trận lũ năm 2016 với địa hình mới cho kết quả đủ độ tin cậy. Nền bản đồ xây dựng trong GIS với DEM cập nhật đến 2016..
ABSTRACT
Da Nang city is located downstream of Vu Gia Thu Bon river system,so it has been frequently flooded in the rainy season. In recent years, in order to serve socio-economic development, especially to overcome congestion and traffic accidents, Da Nang - Quang Ngai national highway, Hoa Phuoc-Hoa Khuong belt roads have been built. These roads block the flow of water, making the distribution of floods significantly different from the previous ones. For flood and storm prevention, it is necessary to develop flooding maps of Da Nang city at different flood alert levels with the updated terrain. The maps are based on simulation results of MIKEFLOOD calibrated in the past and verified by the flood of 2016 with new topography. The maps are built in geographic information system (GIS) with digital elevation model (DEM) updated to the year 2016. Therefore, these flooding maps are at a high reliability level and can be used to propose sustainable solutions to the flood problem of Da Nang City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn