Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Các Kỹ thuật giải hệ phương trình Saint - Venant, thuật toán giải trong phần mềm Mike và Hec-Rac và áp dụng cho bài toán truyền lũ trên sông.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Tô thuý Nga
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: T2001-02-84 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Áp dụng cho bài toán truyền lũ trên sông Bung 4
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn