Trịnh Thị Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,880

 
Mục này được 19831 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Thị Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/09/1988
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công tác xã hội; Tại: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Tại: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
Dạy CN: Công tác xã hội
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: k340/H69/06 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0369494442
Email: ttnguyet@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 từ tháng 10/2016 đến nay công tác tại khoa Tâm lý- Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung trên địa bàn TP Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Trịnh Thị Nguyệt. Thành viên: Lê Thị LâmBùi Đình Tuân. Mã số: T2018-KN-03. Năm: 2018. (Feb 14 2019 4:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng định kiến giới trong phân công lao động ở gia đình người Cơ Tu (xã Chà Val, Nam Giang, Quảng Nam). Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Phạm Thị Kiều Duyên. "Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Nghề công tác xã hội - những vấn đề lý luận và thực tiễn VÀ THỰC HÀNH KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH ". Số: ISBN: 978-604-73-6810-5. Trang: 00. Năm 2019. (Oct 23 2020 11:46AM)
[2]Bài báo: Một số kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học (Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng). Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt. Kỷ yếu Hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới. Tiêu chuẩn quốc tế và thực tế tại Việt Nam. Số: ISBN: 978-604-73-7366-6. Trang: 00. Năm 2019. (Oct 23 2020 11:49AM)
[3]Bài báo: Vai trò của nhân viên xã hội trong hoạt động hỗ trợ người cao tuổi tại các trung tâm xã hội của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt. Hội thảo "Quan điểm , lý luận phát triển nghề CTXH tại Việt Nam". Số: ISBN: 978-604-73-6810. Trang: 00. Năm 2019. (Oct 23 2020 12:03PM)
[4]Bài báo: Công tác xã hội với nạn nhân của bạo lực học đường (Trường hợp điển cứu tại Trường THCS Tân Chi (Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh). Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Phạm Thị Kiều Duyên. "Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Nghề công tác xã hội - những vấn đề lý luận và thực tiễn VÀ THỰC HÀNH KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH ". Số: ISBN: 978-604-73-6810-5. Trang: 00. Năm 2019. (Oct 23 2020 11:44AM)
[5]Bài báo: Thực trạng chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi trong các trung tâm chăm sóc tập trung. Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Lê Thị Lâm. kỷ yếu hội thảo “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Chính sách – Pháp luật – Thực tiễn”. Số: ISBN: 978-604-73-6810. Trang: 00. Năm 2018. (Oct 23 2020 11:56AM)
[6]Bài báo: Mô hình chăm sóc Người cao tuổi hiện nay tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động hỗ trợ cho Người cao tuôi tại các trung tâm chăm sóc tập trung. Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt. Hội thảo cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Số: ISBN: 978-604-73-6810. Trang: 00. Năm 2018. (Oct 23 2020 11:58AM)
[7]Bài báo: Thiết kế bài học nhằm rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Lê Thị Lâm. Hội thảo cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII - Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Số: ISBN: 978-604-73-6810. Trang: 00. Năm 2018. (Oct 23 2020 11:59AM)
[8]Bài báo: Kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục của học sinh tiểu học tại TP.Đà Nẵng. Tác giả: Trịnh thị Nguyệt; Nguyễn Thị Bích Hạnh. Hội thảo Tâm lý học đường Quốc tế lần thứ VI. Số: ISBN: 978-604-73-6810. Trang: 00. Năm 2018. (Oct 23 2020 12:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Supporting elderly people activities in social centers in Da Nang, Viet Nam. Authors: Trịnh thị Nguyệt; Hà Văn Hoàng. Международный академический вестник. №12(32). 2018. Принята к публикации. (ISSN 2312-5519). No: ISSN 2312-5519. Pages: 00. Year 2018. (Oct 23 2020 12:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn