Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tvlic' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Văn Líc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,192,076

 
Mục này được 13866 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Líc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/07/1991
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Hương Khê - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: 2014; Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: TH Kỹ thuật lập trình, TN Mạng thông tin máy tính, TN Kỹ thuật vi xử lý
Lĩnh vực NC: Computer Networking, Software Defined Networking (SDN), IoT Applications
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0120 6145 815
Email: tvlic@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2015 tập sự tại bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Điện tử - Viễn Thông Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ năm 2016 đến nay công tác tại bộ môn Kỹ thuật máy tính, Khoa Điện tử - Viễn Thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng không dây LoRa vào công nghệ IoT để quản lý, điều khiển và tự động hóa các thiết bị điện tại Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2018-02-11. Năm: 2018. (Dec 13 2017 10:54AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu và chế tạo Robot lau nhà thông minh. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Bá Tuệ. Mã số: T2014-02-CBT99. Năm: 2015. (Dec 24 2015 4:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu và chế tạo robot lau nhà thông minh. Tác giả: Trần Văn Líc, Nguyễn Bá Tuệ, Phạm Văn TUấn. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 158-164. Năm 2014. (Dec 24 2015 4:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn