Trần Văn Líc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35992 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Líc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Hương Khê - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Trường Đại học Bách Khoa
Dạy CN: TH Kỹ thuật lập trình, TN Mạng thông tin máy tính, TN Kỹ thuật vi xử lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English CEFR B2
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: (+84)070 6145 815
Email: tvlic@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 01/2015 : internship at Division of Computer Engineering, Electronic and Telecommunication Department, Univeristy of Science and Technology - Univeristy of Danang
- 03/2017 - 04/2017 : Research about Software Defined Networking in University of Würzburg, Germany
- 08/2017 - 05/2019 : Master of Science in Electronic Engineering, University of Science and Technology- University of Danang
- 06/2019 - 07/2019: Research in LEAT Lab, University of Nice Sophia Antipolis - University of Côte d'Azur, France
- Now : Work at Division of Computer Engineering, Faculty of Electronics and Telecommunication Engineering, The Univeristy of Danang - Univeristy of Science and Technology
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống mạng pTTN (private The Things Network) cho các ứng dụng LoRaWAN. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2020-02-35. Năm: 2020. (Jul 7 2020 3:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát, cảnh báo tình trạng hoạt động của phòng học, phòng thí nghiệm và hệ thống điều khiển tự động trên nền tảng IoT dựa trên công nghệ không dây LoRaWAN. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2019-02-26. Năm: 2019. (Nov 18 2019 2:01PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và thi công hệ thống sử dụng RFID kết hợp công nghệ IoT vào việc quản lý hiệu suất sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm và điểm danh sinh viên. Chủ nhiệm: Lê Hồng Nam. Thành viên: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-52. Năm: 2019. (May 29 2018 9:11PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng không dây LoRa vào công nghệ IoT để quản lý, điều khiển và tự động hóa các thiết bị điện tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2018-02-11. Năm: 2018. (Dec 13 2017 10:54AM)
[5] Đề tài Khác: Nghiên cứu và chế tạo Robot lau nhà thông minh. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Bá Tuệ. Mã số: T2014-02-CBT99. Năm: 2015. (Dec 24 2015 4:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân loại luồng dữ liệu sử dụng mạng nơ-ron. Tác giả: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531, VOL. 17, NO. 5, 2019. Trang: 39-44. Năm 2019. (Jul 13 2019 12:18PM)
[2]Bài báo: Mạng không dây LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa. Tác giả: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531, 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 50-53. Năm 2018. (Mar 11 2019 11:19AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu và chế tạo robot lau nhà thông minh. Tác giả: Trần Văn Líc, Nguyễn Bá Tuệ, Phạm Văn TUấn. Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 158-164. Năm 2014. (Dec 24 2015 4:55PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] International Prize Smart Campus 2018 -2019

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng - DNIIT

[2] First Prize Smart Campus 2017-2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng - DNIIT

  
 Khen thưởng
[1] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Số: 2772/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. Số: 2866/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn