Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,081

 Phương pháp phản hồi 360 độ với việc đánh giá cán bộ, giảng viên các trường đại học và vai trò của sinh viên trong việc đánh giá giảng dạy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 187 (kì 1-4);Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các trường đại học hiện nay tập trung vào những vấn đề then chốt là đánh giá giảng viên và phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với trường đại học. Nhiều nghiên cứu đã đề cập đến việc vận dụng các phương pháp đánh giá hiện đại vào đánh giá giảng viên các trường đại học. Bài viết này đi sâu vào “phương pháp phản hồi 360 độ” thêm một góc nhìn về vấn đề quan trọng và thời sự hiện nay của các trường đại học.
ABSTRACT
The evaluation of lecturers and the development of this workforce in universities in order to meet high demand of society are crucial at present time. Many researches which apply modern strategies in evaluating and developing lecturers have been done so far. This paper aimes at deeply discussing “the method of circulation evaluation” to reflect another point of view in relation to these important matters in universities.
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn