Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,306

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Keooudone SITTHIXON
Đề tài: Giải pháp phát triển đội nhũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[2]Mai Văn Minh
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[3]Huỳnh Ngọc Thời
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[4]Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Phạm Ngọc Tuyến
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Trần Thị Thanh Hòa
Đề tài: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Nguyễn Văn Nhựt
Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[8]Bùi Thế Giới
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục THPT huyện Sơn Tây- tỉnh Quảng Ngãi 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Phạm Hải Anh
Đề tài: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn