Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1]  Huy chương vì thế hệ trẻ . Năm: 1996.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Năm: 2003.
[3] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước. Năm: 2005.
[5] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn. Số: 985/QĐ-TLĐ. Năm: 2010.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Năm: 2010.
[7] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Năm: 2011.
[8] Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2014.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn