Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 Chuyển đổi cho học viên chuyên ngành QLGD Cao học quản lý giáo dục Bồi dưỡng cán bộ quản lý QLGD
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]M1- Đường lối, chính sách phát triển GD&ĐT Việt Nam
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chương trình ban hành tại QĐ:382/QĐ-BGDĐT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Tại Trường và các địa phương
[3]Xã hội học Giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Cao học QLGD  Trường Đại học Sư phạm
[4]Quản lý Nhà nước về giáo dục
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Cán bộ QLGD
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHSP và các Sở Giáo dục- Đào tạo
[5]Quản lý sự thay đổi trong giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Cao học QLGD
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[6]Bồi dưỡng Hiệu trưởng Trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore (chuyên đề 1&3)
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Hiệu trưởng trường phổ thông  Giảng viên nguồn cấp Quốc gia
[7]Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 SV và cán bộ  Đại học Đà Nẵng
[8]Hành chính học
Ngành: Khoa học chính trị
 2005 Cử nhân Giáo dục Chính trị  Trường ĐHSP
[9]Lý luận nhà nước
Ngành: Khoa học chính trị
 2005 Cử nhân SP Giáo dục chính trị
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐHSP
[10]Quản lý hành chính Nhà nước, Quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Ngành: Khoa học giáo dục
 2003 SV ĐH, CĐ ngành sư phạm  Trường Đại học Sư phạm, các Trường có đào tạo SP Lớp chuyển đổi cao học QLGD
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn