Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,271

 Xây dựng văn hóa đánh giá trong tổ chức biết học hỏi
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, DHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 02/2012;Từ->đến trang: 92-95;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của đánh giá giảng viên cũng là xây dựng tập thể giảng viên nhà trường thành một tổ chức biết học hỏi. Văn hoá của mỗi nhà trường trước hết là văn hoá của đội ngũ giảng viên. Trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động đánh giá giảng viên thì ngoài việc xây dựng chuẩn và quy trình đánh giá thì việc xây dựng nét văn hoá đánh giá giảng viên là điều không thể thiếu và là động lực quan trọng góp phần thành công trong hoạt động đánh giá giảng viên.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn