Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,399

 Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học môn mỹ thuật ở các Trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Xuân Bách, Đại học Đà Nẵng; ThS. Phan Thanh Tuân, Trường TH Vân Quật Đông
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5 (04) / 2012;Từ->đến trang: 105-109;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục mỹ thuật trong trường tiểu học là góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Quản lý hoạt động học (QLHĐH) môn mỹ thuật ở bậc tiểu học có vai trò rất quan trọng không chỉ có tính quyết định trực tiếp nâng cao chất lượng học môn mỹ thuật của học sinh (HS) mà còn tác động tích cực đến nhận thức của cha mẹ HS về sự cần thiết của môn học này. Vì vậy, đòi hỏi người Hiệu trưởng cần phải suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện các biện pháp QLHĐH môn mỹ thuật thật sự có hiệu quả. Thông qua việc khảo sát trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm giải quyết những hạn chế và nâng cao hiệu quả QLHĐH môn mỹ thuật ở các trường này.
ABSTRACT
At primary schools, the education of fine arts plays an important role in general education for pupils. A good management of learning activities of this subject not only improves the learning quality of pupils but also has significant impacts on perspectives of pupils’ parents about the necessity of this subject. This places an emphasis on school principals that they have to find effective ways of management for the subject. The purposes of this study are i) to evaluate realities of this management at some primary schools at Huong Tra district, Thua Thien Hue province, and ii) to suggest solutions that improve the management of learning activities of fine arts subject at these schools.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn