Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,291,273

 Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  TS.Trần Xuân Bách; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2014-ĐN-01.13 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Việc nghiên cứu xác định đúng các chức năng mà CBQL cơ sở giáo dục phải đảm nhiệm gắn với bối cảnh, cùng với xác định các yêu cầu về năng lực với các kiến thức, kỹ năng, thái độ tương ứng để làm cơ sở cho thực hiện công tác bồi dưỡng phù hợp chính là tiếp cận chức năng kết hợp với tiếp cận năng lực trong phát triển nhân lực quản lý.
Nghị quyết 29/NQTW ngày 04/01/2013 nhấn có đề ra giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo và nhấn mạnh “Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý”.Vì vậy, phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non là một vấn đề cấp thiết đối với một cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQL. Do vậy kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn để giải quyết được một vấn đề cấp thiết hiện nay.
    Kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở hoàn thiện cơ sở lý luận của phát triển chương trình bồi dưỡng CBQL trong bối cảnh hiện nay; phân tích thực trạng chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non, để phát triển chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non trong bối cảnh hiện nay của trường ĐHSP- ĐHĐN.
   

Đóng góp mới của đề tài đã thể hiện các điểm sau:
- Báo cáo toàn văn công trình;

- Bản đề cương hoàn thiện chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non phục vụ cho công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý của nhà trường.

- Bài báo khoa học: Bồi dưỡng CBQL trường mầm non trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Đóng góp mới của đề tài

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng CBQL MN theo hướng tiếp cận mới về phát triển chương trình để chuyển giao cho Tổ Bộ môn quản lý giáo dục để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng CBQL trường mầm non từ năm 2015.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn