Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,162,324

 Xã hội học giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Xuân Bách; Đồng tác giả: 
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Mã số: Tập bài giảng ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn