Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,560

 Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: 6(04);Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Companioning and implementing the ‘’Constructive Government’’ with an aim for development, action, serving country citizens and businesses; pushing on international integration; continuing on the implementation of solid macroeconomic stability, process and governmental policy restructuring, sustainable development, job creation focus and income improvement for local people; in recently consecutive years, Da Nang is always under the list of leading cities/ provinces in terms of the Peer Assessment Rating Index (PAR Index), Evaluation of readiness for ICT application index (Vietnam ICT Index), Provincial Competitiveness Index (PCI) and Danang has emerged as a revolutionized city in the process of innovation, creativity and activeness in the implementation of administrative process restructuring and improvement of economic implementation capacity, which results in the image of an energetic, friendly and investment attractive city for investors. The result of this research proves that Danang – The inspiring city can be applied as a foundation for designing brand identifying factors, developing city branding, which creates the matched value between identifying the city and the aiming goal of being dynamic and pioneering. Besides, this research also recommends some solutions to the development of Danang city branding to potential investors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn