Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,600

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[2]Quản trị Thương hiệu
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
[3]Marketing điện tử
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Sinh viên Đại học hệ Chính quy  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing căn bản
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 - Sinh viên Đại học hệ Chính quy - Sinh viên Đại học hệ Vừa học vừa làm  - Trường ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng - Các trung tâm hợp tác Đào tạo từ xa với trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản trị Quan hệ Khách hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 - Sinh viên Đại học hệ Chính quy - Sinh viên Đại học hệ Vừa học vừa làm  - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Các Trung tâm hợp tác Đào tạo từ xa với trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn