Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,340

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Kinh tế

 2016

 

 International Conference: Marketing in the Connected Age

[2] Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa

 Kinh tế

 2008

 

 Khoa Thương mại - Du lịch, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[3] Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ

 Kinh tế

 2008

 8578/QĐ/BGD&ĐT

 Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

[4] Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Đà Nẵng

 Kinh tế

 2008

 

 Đại học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
[5] Giải Nhì Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC

 Công nghệ thông tin

 2008

 273/QĐKT

 Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn