Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,363

 Khuôn mẫu giới trong Quảng cáo: Quảng cáo video dịp Tết Âm lịch Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Anh T. Truong, Phuong T. Nguyen
Nơi đăng: Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021; Số: ISBN 978-604-55-7883-4;Từ->đến trang: 873-885;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Dưới tác động của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và sự thay đổi về nhân khẩu học, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức mới về bình đẳng giới. Nghiên cứu này được đặt ra để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu chính: (1) Có định kiến giới trong các video quảng cáo dịp Tết không? và (2) Nữ giới và nam giới được miêu tả như thế nào trong các quảng cáo này? Bằng cách xem xét các tài liệu trước đây và phân tích dữ liệu định tính với kĩ thuật phân tích nội dung video, nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ các khuôn mẫu về vai trò dựa trên giới giữa nam và nữ, vốn tiếp tục gây bất lợi cho phụ nữ và kéo dài định kiến giới. Một số khuyến nghị về các biện pháp để quảng cáo thoát khỏi khuôn mẫu giới cũng được đưa ra.
ABSTRACT
Due to the global economy's impact, the strong development of the 4.0 technology revolution, and the demographic changes, Vietnam faces new gender equality challenges. This study is set out to answer two major research questions: (1) Are there gender stereotypes in the video advertisements for Tet Holiday? and (2) How women and men are portrayed in those advertisements? By reviewing previous literature and analyzing qualitative data from video content analysis, the research team unravels gender-based role designation patterns between men and women, which continue to disadvantage women and perpetuate gender stereotypes. Several recommendations for measures to make advertisements gender stereotype-free are also provided.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn