Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,542

 Bằng chứng Xã hội và Hình ảnh Thương hiệu phóng chiếu: Phản ứng của cư dân và chính phủ trong đại dịch
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Anh T. Truong, Ky-Minh Do
Nơi đăng: Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021; Số: ISBN 978-604-55-7883-4;Từ->đến trang: 886-898;Năm: 2021
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người tiêu dùng có xu hướng tham gia môi trường kỹ thuật số nhiều hơn như mua sắm trực tuyến, giải trí trực tuyến, chi trả cho các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus. Điều này cho phép chúng tôi thực hiện đề tài nhằm tìm hiểu tác động của bằng chứng xã hội trong đại dịch, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận tình huống nghiên cứu thực tế về bằng chứng xã hội tác động đến cách mà con người phản ứng hình ảnh thương hiệu trong đại dịch Covid-19. Cụ thể, chúng tôi tiến hành khám phá tác động của bằng chứng xã hội đối với hình ảnh thương hiệu phóng chiếu của Đà Nẵng. Từ kết quả phân tích, một số khuyến nghị sẽ được cung cấp cho chính quyền để truyền thông trong khủng hoảng. Bên cạnh đó, góc nhìn quản trị tập trung vào cơ hội và thách thức liên quan đến ảnh hưởng của bằng chứng xã hội.
ABSTRACT
Since the Covid-19 epidemic appeared, consumers have tended to be involved in a digital environment such as online shopping, especially spending health care products or services to reduce virus infection risk. And this, incidentally, allows us to explore the effect of social proof in the pandemic outbreak, especially in the context of the exploding 4.0 industry era. In this article, we discuss the case study about how social proof may impact the way people react to brand image in the Covid-19 pandemic outbreak. In particular, we conduct to explore the influence of social proof on Danang's projected brand image. Based on the results, some recommendations for government to communicate in crisis are proposed. Besides, the managerial view focuses on opportunities and challenges regarding the impact of social proof.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn