Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,644

 Khả năng phục hồi sau khủng hoảng của điểm đến du lịch Hội An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Vân Anh, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vùng Trung bộ; Số: Th. 12;Từ->đến trang: 61-78;Năm: 2021
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn