Võ Khánh Thoại
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,059,639

 
Mục này được 8008 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Khánh Thoại
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/10/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật - Tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 48, Cao Thắng, Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0905 261135
Email: vkthoai@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

VÕ KHÁNH THOẠI,
Giảng viên, Thạc sĩ.

- Năm 2006 - 2010: Công tác tại Trung tâm Đào tạo, Việc làm - Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

- Tháng 4/2011 - nay: Giảng dạy tại Khoa điện - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng nơ-ron điều khiển quá trình lưu lượng chất lỏng hệ bồn nước đơn. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2012-06-23. Năm: 2012. (Dec 27 2012 9:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt. Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[2]Bài báo: Điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu hệ động cơ chỉnh vị trí bàn trượt. Tác giả: Võ Khánh Thoại
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 11(60).2012. Trang: 116 - 122. Năm 2012.
(Dec 27 2012 4:01PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng bộ xử lý tín hiệu số (DSP) trong điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Võ Khánh Thoại, Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49).2011. Trang: 43 - 53. Năm 2011. (Dec 27 2012 3:58PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng bộ điều khiển mờ PID điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai, Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42).2011. Trang: 42 - 49. Năm 2011. (Dec 27 2012 4:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn