Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,316

 Phương pháp điều khiển nhiều động cơ Servo kiểu lệnh bằng phần mềm Matlab
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến; Võ Như Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 06(91).2015;Từ->đến trang: 68;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt – Nghiên cứu này đề xuất phương pháp điều khiển nhiều động cơ servo loại lệnh (CTSM) bằng phần mềm Matlab. CTSM được sử dụng trong nghiên cứu là động cơ Futaba RS301CR-F3 điều khiển bằng chuỗi các lệnh để truyền các thông số qua RS485 sử dụng Matlab. Để thiết lập các kết nối giữa Matlab và RS485, bộ chuyển đổi USB và cổng serial được sử dụng. Những lợi thế của CTSM là có tốc độ cao, chính xác, và bộ phản hồi có sẵn. Các hàm điều khiển cho động cơ được viết bằng Matlab M-file. Sau đó, một giao diện GUI được tạo ra để tự kiểm soát vị trí và quan sát hoạt động của các động cơ. Hệ thống này đã được thử nghiệm và cho kết quả rất khả quan. Theo các tác giả, đây là công bố đầu tiên dùng Matlab để điều khiển nhiều động cơ servo kiểu lệnh, sử dụng một cổng RS485. Đây là đề xuất mới có thể ứng dụng để xây dựng một hệ thống cơ điện lớn, sử dụng nhiều cơ cấu chấp hành với một cổng RS485 giao tiếp thông qua USB-serial.
ABSTRACT
This study proposes a method to control multiple command type servo motors (CTSM) using Matlab. CTSM that was used in this study was a Futaba RS301CR-F3 motor which can be controlled multiply by a set of command lines through RS485 interface using Matlab. In order to setup the connection between Matlab and RS485 interface, an USB serial adapter was used. The advantages of servo command type motor are high speed, accuracy, and built-in feedback system. The control functions for motors are written in Matlab M-file. Then, a Graphic User Interface (GUI) was created to manually control motor’s positions and visualize motor’s actions. The system has been tested and showed its properly working behavior. As far as we know, so far this is the first work to use Matlab to control CTSMs with only a single RS485 port. This is a new approach for engineers to build a big system with multiple driving mechanisms which use a single RS485 port through USB serial adapter. abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn