Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,078

[1] Best student for academic year 2010-2011; Vietnamese German University - Karlsruhe University of Applied Science. Năm: 2011.
[2] Học bổng nghiên cứu tại đại học City University of Hong Kong. Năm: 2013.
[3] Học bổng nghiên cứu sinh Chính phủ Nhật Bản MEXT - 2014. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHBK. Năm: 2019.
[6] Bằng khen cấp bộ GDĐT. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn