Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT PHỤC VỤ NHÀ HÀNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒ VỆT KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI. Chủ nhiệm: Vo Nhu Thanh. Thành viên: Vuong Dinh Nhan, Do Le Hung Toan. Mã số: T2019-02-06. Năm: 2019. (Oct 11 2019 3:12PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Application of Cerebellum-like Neural Network for Controlling a Robotic Speaking System. Chủ nhiệm: Prof. Hideyuki Sawada. Mã số: 15K01459. Năm: 2017. (Apr 25 2017 9:23AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến. Chủ nhiệm: TS. Võ Như Tiến. Thành viên: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành. Mã số: DD2013-06-BS. Năm: 2014. (Apr 19 2016 10:25AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo mô hình bàn máy CNC điều khiển vị trí bằng động cơ thủy lực. Chủ nhiệm: Th.S Trần Ngọc Hải. Thành viên: Th.S Võ Như Thành. Mã số: Đ2013-02-55. Năm: 2013. (May 26 2014 2:46PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm TIA PORTAL của SIEMENS để lập trình cho các PLC thế hệ mới. Chủ nhiệm: Th.S Võ Như Thành. Thành viên: Th.S Ngô Thanh Nghị, Th.S Đặng Phước Vinh . Mã số: T2013-02-66. Năm: 2013. (Aug 20 2013 6:51AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các bàn thực hành PLC. Chủ nhiệm: Th.S Ngô Thanh Nghị. Thành viên: Th.S Võ Như Thành, Th.S Đặng Phước Vinh. Mã số: T2013-02-65. Năm: 2013. (Nov 25 2013 1:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn